corporatism

korporatyvizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės-funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai kurioms nors interesų grupėms suteikiamas privilegijuotas statusas ir išskirtinės teisės dalyvauti priimant politinius sprendimus.Ph. Shmitteris apibrėžia kaip interesų atstovavimo sistemą, kurios dalys organizuotos į tam tikrą skaičių ypatingų, būtinų, nekonkuruojančių, hierarchiškai organizuotų ir funkciškai diferencijuotų grupių. Šios valstybės pripažintos arba leistos (sukurtos) interesų grupės turi monopolinę teisę daryti įtaką valdžios priimamiems sprendimams, mainais už tai palaiko valdžią. Skiriamos 2 formos: valstybinis ir visuomeninis. Pirmajam būdingas valdžios apribotas interesų grupių skaičius, privaloma narystė ir dalyvavimas atrinktose organizacijose, griežtai hierarchiška interesų grupių asociacijų tvarka, interesų grupių atstovavimas valdžios sudarytose struktūrose pagal nustatytas kvotas ir t. t. Antrajam būdingas sąlygiškas interesų grupių savarankiškumas, interesų grupių skaičių, įtaką ir konkurenciją riboja interesų grupių asociaciniai susitarimai, interesų grupės išskirtinį statusą politikos procese įgyja jų nesuvalstybinus. Esminis šių formų skirtumas yra tai, kad valstybinis korporatyvizmas politinį procesą leidžia monopolizuoti kurioms nors interesų grupėms ir iki minimumo apribojamos jų konkurencijos galimybės; visuomeninio korporatyvizmo atveju, nors jos ir apribojamos, išlieka interesų grupių dalyvavimo ir konkurencijos galimybės. Klasikiniais korporatyvinių sistemų pavyzdžiais laikomos Austrija, Švedija, Šveicarija (20 a. 7–8 dešimtmečiai). Kai kurios politinės sistemos vertinamos kaip pusiau korporatyvinės (angl. semi-corporatism). Pvz., Japonijos ir Prancūzijos vyriausybės visada siekė glaudžiai bendradarbiauti su verslui atstovaujančiomis interesų grupėmis, tačiau nepaisė ir į politinį procesą neįtraukė profsąjungų, kurios traktuojamos kaip verslui subordinuotas partneris. Neretai išskiriama naujausia korporatyvizmo forma – neokorporatyvizmas (angl. neocorporatism). Tai sistemos, kuriose interesų grupės vertinamos kaip valstybės licencijuotos, pripažintos ar įsteigtos, turinčios privilegiją atstovauti kurio nors sektoriaus interesams ir bendradarbiaujančios su vyriausybe ne tik rengiant ir priimant sprendimus, bet ir juos įgyvendinant, – dažnai net veikiančios vietoj vyriausybės. atitikmenys: angl. corporatism ryšiai: susijęs terminasinteresų grupė susijęs terminaspliuralizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • corporatism — CORPORATÍSM s.n. Doctrină social politică şi economică, apărută după primul război mondial, care preconiza înlocuirea sindicatelor muncitoreşti cu corporaţii, organizaţii profesionale din care să facă parte atât muncitorii, cât şi patronii,… …   Dicționar Român

  • corporatism —    Corporatism describes the arrangement whereby government consults widely with relevant interest groups in order to formulate policies, especially in relation to economic planning. Corporatism was prevalent in the 1960s and 1970s after the… …   Encyclopedia of contemporary British culture

  • Corporatism —    Corporatism was perhaps the most original idea to emerge from Fascism. Essentially, it was meant to include institutional devices for controlling all instruments of production both management and labor in the interests of an assertive national …   Historical Dictionary of modern Italy

  • corporatism — 1890, from CORPORATE (Cf. corporate) + ISM (Cf. ism). Used over the years in various senses of corporate, in 1920s 30s often with reference to fascist collectivism …   Etymology dictionary

  • Corporatism — This article is about the general social theory. For business influence in politics, see Corporatocracy. For Corporate influence in society, see Corporacracy. Corporatism …   Wikipedia

  • corporatism — corporatist, adj. /kawr peuh reuh tiz euhm, preuh tiz /, n. the principles, doctrine, or system of corporative organization of a political unit, as a city or state. Also, corporativism /kawr peuh ray teuh viz euhm, peuhr euh teuh , preuh /. [1885 …   Universalium

  • corporatism —    A relationship between the state and major protective (interest) groups in which decisions on domestic economic and social policy are taken in regular meetings of representatives from the three sides (often known as the social partners) –… …   Glossary of UK Government and Politics

  • corporatism — [[t]kɔ͟ː(r)prətɪzəm[/t]] N UNCOUNT (disapproval) Corporatism is the organization and control of a country by groups who share a common interest or profession. The age of corporatism must be put firmly behind us, he proclaimed …   English dictionary

  • corporatism — noun control of a state or organization by large interest groups individualism is in danger of being swamped by a kind of corporatism • Hypernyms: ↑control …   Useful english dictionary

  • corporatism — noun Date: 1890 the organization of a society into industrial and professional corporations serving as organs of political representation and exercising some control over persons and activities within their jurisdiction • corporatist adjective …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.